ร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเรา

Join Us

ฉันยอมรับ เงื่อนไข และข้อตกลงการให้บริการ

มีส่วนร่วมกับเรา

สิ่งแวดล้อมทางทะเล และชายฝั่งของโลกกำลังต้องการให้คุณช่วย

ระบบนิเวศที่บอบบางอย่างแหล่งหญ้าทะเลกำลังจะหมดไปอย่างรวดเร็ว โดยปราศจากความร่วมมือจากทุกฝ่าย เราเสี่ยงที่จะสูญเสียสิ่งแวดล้อมที่ล้ำค่า ซึ่งเป็นที่หลบภัยของสัตว์สายพันธุ์ที่หายาก และชะลอการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศของโลก

บลูคาร์บอนโซไซตี้จึงขอทุ่มเทที่จะทำให้กลับมาดีขึ้น และการสนับสนุนของคุณจะสามารถช่วยให้ทุกฝ่ายได้ตระหนักถึงปัญหาที่เกิดขึ้นร่วมกัน ก่อนที่จะสายเกินไป

หากคุณต้องการทราบรายละเอียดเพิ่มเติม กรุณากรอกแบบฟอร์มนี้ เพื่อที่เราจะแจ้งข่าวสาร งานวิจัย และอีเว้นท์ต่างๆ ให้คุณได้รับทราบ

ลงทะเบียนวันนี้ เพื่อให้โลกของเราดีขึ้นในวันข้างหน้า

Copyright © 2018 Blue Carbon Society | Together for our planet
ผลลัพธ์
การยืนยัน